Hiển thị một kết quả duy nhất

1,015,000,000
1,107,000,000
1,187,000,000
1,277,000,000
1,423,000,000