Hiển thị một kết quả duy nhất

746,000,000
846,000,000
936,000,000