Hiển thị một kết quả duy nhất

1,070,000,000
1,185,000,000
1,370,000,000
1,460,000,000